Akonsult Logo

Vi sikrer og realiserer verdiene

Vi opptrer som bomedhjelper for bostyrere/advokater av konkurs-, tvangsavviklings- og dødsboer. Blant sikrer og realiserer vi verdiene i de ulike boene.

Med bakgrunn i politiet har vi bred erfaring med etterforskning og sivile gjøremål /tvangsfullbyrdelse, og vi vektlegger å holde en høy etisk standard.

TIL SALGS

SOLGT