Akonsult Logo

Etterforskning

Privatetterforsker 22 Aamodt utfører blant annet sikkerhetsrådgivning, etterforskning og spaning, både for private og bedrifter. Han besitter solid erfaring fra ulike etater i politiet, spesielt innenfor etterforskning og spaning.