Akonsult Logo

Om oss

Etter nesten 40 år i politiet har jeg startet opp egen virksomhet som bomedhjelper.
Jeg har blant annet vært både teknisk og taktisk etterforsker ved Kriminalpolitisentralen (Kripos) i 10 år, lærer ved Politiskolen i 4 år og lensmann / politistasjonssjef i Ski / Follo i 12 år.

Jeg har et utstrakt samarbeid med min bror, tidligere lensmann i Frogn, som driver som privatetterforsker i 22Aamodt. Han har lang erfaring som etterforsker og spaner.

Odd-Lauritz Aamodt